Wakil dari Orang Tua siswa / Wali murid menjadi penting yaitu yang disebut dengan Komite. Tidak dapat berpangku tangan ketika sebuah lembaga pendidikan tanpa adanya sarana prasarana yang memadai, dan alat untuk proses belajar- mengajar tidak lengkap, tidak nyaman dan tidak digunakan. Kegiatan belajar mengajarpun tidak akan berjalan normal, apabila guru yang mengajarpun diam,cuek atau tidak peduli. Mari duduk bersama untuk GENERASI BANGSA. Kita beri pengalaman kita, kita bekali budi pekerti dan daya saing yang tinggi. Untuk sebuah kemajuan, perlu kerja keras. Bila berjalan seimbang dan terarah, terukur semua akan biasa dan luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Komite SMA N 1 yang sudah menyediakan diri, sudah meluangkan waktu, tidak hanya pikiran, tenaga dan juga semangat, namun kemauan untuk tetap memikirkan yang terbaik buat Smansa. Pertemuan yang diadakan hari Jumat tanggal 22 Agustus 2019 pukul 13,15 WIB memberikan panda