Juara 3 dengan jenis lomba “TARI TRADISIONAL” dalam rangka verstival Seni Budaya yang disponsori dari CNC Kampung Negeri . Dengan bermodal tekat kuat muncullah gagasan baru.Selamat dan tetap semangat!