Bertepatan dengan hari Senin, adalah hari Sumpah Pemuda. 28 Oktober 2019. Di lapangan samping, atas yaitu lapangan yang saksi bersejarah sejak zaman berdirinya SMA N 1 Magelang hingga saat ini, masih semangat untuk melaksanakan upacara bendera. Pelaksanaan upacara tepat waktu, pukul 07.00 WIB.

   

Sebagai pembina adalah  bapak Kepala SMA N 1 Magelang. Penuh semangat dan penuh kewibawaan yaitu Bapak Drs. Sucahyo Wibowo, M.Pd. memimpin upacara. Petugas adalah Pasukan Pengibar Bendera SMANSA Mgl. Dengan selesainya upacara dilanjutkan pemberian hadiah dari berbagai lomba baik di tingkat kelas, yaitu kebersihan kelas hingga tingkat kotamadya  dan juga tingkat nasional. Selamat untuk keuletan dan kerja keras para pembina dan kemauan siswa untuk berjuang yang terbaik. Selamat Hari untuk Remaja, di tanganmu bangsa ini akan kau bawa untuk menghantarkan ke zaman maju, ke zaman modern yang demokrasi bukan negara yang dijajah dan bodoh.