DAFTAR KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN BUKU

Mohon perhatian bagi siswa yang namanya disebut dalam tabel berikut, untuk dapat segera menghubungi petugas perpustakaan SMA N 1 Magelang untuk mengurus keterlambatan buku yang dipinjam.

KELAS XII

No. Nama Kelas Buku yang dipinjam Tanggal kembali Denda
1 Nia Pradnya D. XII MIA 1 Biologi 9 Mei 2015
2 Apolinaris Pradnya XII MIA 2 Soal-Soal UN (2 eks) 26 Januari 2016 33600
3 Amelia Isnie B. XII MIA 2 Kimia 14 Januari 2016 18800
4 Ratna Putri Adiba XII MIA 4 Biologi 11-Nov-16 27000
5 M. Fatkhurridwan XII MIA 4 Matematika & Biologi 1 Februari 2016 31600
6 Lilik Nur Yuliana XII MIA 5 Kimia & Biologi 12 Januari 2015 146800
7 Asti Nur Wijayanti XII MIA 6 Kimia 24 Maret 2015 61800
8 Rahmah Safitri XII IIS 4 EYD & UN IPS 18-Nov-15 36800

 

KELAS XI

No. Nama Kelas Buku yang dipinjam Tanggal Kembali Denda
1 Yove Hertanto XI MIA 1 Biologi 02-Mar-16 10600
2 Eveline Nadya K. XI MIA 1 Biologi 17-Mar-16
3 Muhammad Firman XI MIA 1 Biologi 22-Agu-15
4 Rivan Aditama S. XI MIA 1 Kimia 26 November 2015 24200
5 Sita Nirmala Citra C. XI MIA 1 Novel 19-Sep-15 35400
6 Khubba Indahu Z. XI MIA 1 Fisika 26-Mar-16 6800
7 Maulinda Safitri O. XI MIA 2 Matematika & Fisika 02-Des-15 46400
8 Anggia Devi N. XI MIA 2 Biologi 02-Des-15 23200
9 Anisa Dewi S. XI MIA 2 Biologi 22-Sep-15 35000
10 Theodore Ebenezer XI MIA 2 Fisika 30-Mar-16 6200
11 Vanadita Aurora B. XI MIA 2 Kimia 26 Maret 2016 6800
12 Kenny Putri Kinasih XI MIA 3 Novel 06-Apr-16
13 Rizha Azizah Tri K. XI MIA 3 Fisika 31 Maret 2016 6000
14 Salma Nur Aziza XI MIA 3 Novel 26 Februari 2016 11400
15 Ariella Ardhaningrum XI MIA 3 Novel 15-Apr-16 3400
16 Hilda Rahmawan W. XI MIA 3 Psikologi & Biologi 02-Apr-16 11200
17 R. Rizqi Agung B. XI MIA 3 Ekonomi & Fisika 19 Maret 2016 15600
18 Margaretha Dinda A. XI MIA 3 Novel 18 Februari 2016 12800
19 Lidwina Natasya I.S. XI MIA 3 Biologi 16-Sep-16 36000
20 Ega Affiat Idzaji XI MIA 3 Fisika 25-Sep-16 34600
21 Valerie Evangelista XI MIA 3 Ekonomi 14-Sep-16 36400
22 Imanuella Yessy N. XI MIA 3 Kimia 18-Sep-16 35600
23 Abiyyu Naufal S. XI MIA 4 Kumpulan Soal 15-Apr-16 3400
24 Hanggara Sukma W. XI MIA 4 Sejarah 30 Maret 2016 6200
25 Dava Ramadhan P. XI MIA 4 Novel 24 Maret 2016 7000
26 Abyan Sadewo Aji XI MIA 5 Sejarah & Biologi 26-Jan-16 22800
27 Roshid Ridho S. XI MIA 5 Fisika 7 Desember 2015 22400
28 Wahyu Guntoro A.S. XI MIA 5 Kimia 13 Januari 2016 18800
29 Taufik Setiawan XI MIA 6 Biologi 8 Desember 2016 22200
30 Ihsanu Ramdan M. XI MIA 6 Novel 29 Maret 2016 6400
31 Amelia Tri Hertika XI MIA 6 Biologi 3 Maret 2016 10400
32 Sekar Wulan F. XI MIA 6 Fisika 11 Februari 2015 68200
33 Dian Aprilia L. XI MIA 6 Novel 1 Maret 2016 10800
34 Partiwiningsih S. XI MIA 6 Fisika 18 Agustus 2015 41000
35 Kirana Reza B. XI IIS 1 Sejarah 28-Nov-15 23800
36 Nita Nur Rohimah XI IIS 1 Ekonomi 8 Desember 2015 22200
37 Vinindya Rahmasany XI IIS 1 Sejarah 16 Februari 2016 13200
38 Devana Aira Jelita XI IIS 1 Sejarah 30 Januari 2016 15800
39 Rizqa Sagita Nur A. XI IIS 1 Sejarah & Sosiologi 18 Februari 2016 23600
40 Hanifa Yulfi P. XI IIS 1 Sejarah 22 Oktober 2016 30200
41 Widhias Setyo Jati XI IIS 1 Sejarah 1 Februari 2016 15600
42 Muhammad Ilham F. XI IIS 1 Sejarah 1 Februari 2016 15600
43 Uun Nisfatul Laili K. XI IIS 1 Sejarah 20 Februari 2016 12400
44 Livia Azzahra N. XI IIS 1 Sejarah 20 Februari 2016 12400
45 Anigo Tri Kartiko XI IIS 1 Sejarah 30 Januari 2016 15800
46 Dimas Akmal R.R. XI IIS 1 Sejarah 26 Maret 2016 6800
47 Sastia Legistriana D. XI IIS 1 Quantum Leap 17 Maret 2016 8200
48 Agus Prasetyo XI IIS 1 SNMPTN 15-Apr-16 3400
49 Nadya Rizky Aulia XI IIS 1 Sejarah 09-Apr-16 4400
50 Dewi Suryani XI IIS 2 Sejarah 14-Apr-16 3600
51 Nur Sifa Septiani XI IIS 2 Sejarah & Novel 07-Apr-16 7800
52 Walda Irmala XI IIS 2 Sejarah & Novel 10 Februari 2016 17800
53 Dea Raekinsa M. XI IIS 2 Sejarah & Sosiologi 28 Januari 2016 32400
54 Hanggara Satria W. XI IIS 2 Sejarah 29-Sep-15 34000
55 Santi Silfiani XI IIS 2 Busana 30-Nov-15 23600
56 Aning Mujiatiningsih XI IIS 2 Ekonomi 13 Januari 2016 18800
57 Parinda Iqbal R. XI IIS 3 Sejarah 8 Februari 2016 14800
58 Larasati Setya Putri XI IIS 3 Sejarah 07-Apr-16 5000
59 Havis Ganang S. XI IIS 3 Sejarah 07-Apr-16 5000
60 Muninggar Maharani XI IIS 3 Agama Islam 04-Apr-16 5600
61 Puspitha Rahmatina XI IIS 3 Sejarah 17 Maret 2016 8400
62 Nadya Rahmi S. XI IIS 3 Sejarah 24 Maret 2016 7200
63 Bagus Suryo P.R. XI IIS 3 Geografi 8 Desember 2015 22400
64 Elivia I’anati XI IIS 3 Bahasa Perancis 15 Desember 2014
65 Christa Caroline H. XI IIS 3 TOEFL & Sosiologi 25-Nov-15 49200
66 Adinda Dwiane D. XI IIS 3 Novel 15 Oktober 2015 31600
67 Hitakirana Rani R. XI IIS 3 Novel (2 eks) 12 Desember 2015 43200
68 Anneke Briwana A. XI IIS 3 Ekonomi & Sejarah 18 Desember 2015 26000
69 Muhammad Qomar XI IIS 4 Bahasa Inggris & Soal-Soal 19-Apr-15 6000
70 Nithalie Salwa L.B. XI IIS 4 Novel (2 eks) 21 Agustus 2015 81200

 

KELAS X

No. Nama Kelas Buku yang dipinjam Tanggal kembali Denda
1 Difa Estefany X MIA 2 Novel 14-Des-15 21200
2 Yashinta Meyliana X MIA 3 Biologi 20-Feb-16 12400
3 Safira Damayanti X MIA 4 Bahasa Jerman 04-Apr-16 5400
4 Theresia Gita M.A. X MIA 5 Bahasa Jerman 04-Apr-16 5400
5 Dyah Arina M. X MIA 5 Bahasa Jerman 04-Apr-16 5400
6 Aga Prasetya A. X MIA 6 Bahasa Jerman 09-Feb-16 14400
7 Retno Inten M. X IIS 1 Novel (2 eks) 03-Jan-16 40800
8 Epic Anung A.S. X IIS 3 Novel 18-Mar-16 8000
9 Wienini Tianti T. X IIS 3 Novel (2 eks) 06-Feb-16 29200
10 Theodora Xafiera Y. X IIS  4 Novel 19-Jan-16 17800
11 Rahmah Chaerunisa X  IIS 4 Novel 09-Apr-16 4400

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *